KALĖDINIS KLEBONO SVEIKINIMAS PARAPIJIEČIAMS

Brangūs parapijiečiai,

Kiekvieną kartą kuomet švenčiame Jėzaus Gimimo prisiminimą, esame mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Įsikūnijimo slėpinio dalyviai, bet kartais mus šioje šventėje apima „blogos mintys“, jaučiamės prislėgti savo širdyje dėl blogio kuris yra aplink mus.

Dievo Žodis iš tikrųjų yra veiksmingas tik tiek, kiek jis yra įgyvendinamas mūsų gyvenime.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą (Jn 3, 16). Kuomet mes klausomės Viešpaties žodžių, dėkojame už Įsikūnijimą ir dalyvaujame Eucharistijoje.

Skaityti toliau „KALĖDINIS KLEBONO SVEIKINIMAS PARAPIJIEČIAMS“

Šv. Rokas

Merkinės miesto globėjas

Lietuvių skulptūroje vaizduojamas kaip nusilpęs ir pavargęs keliautojas, kurį nuo bado išgelbėjo šunelis. Paveiksluose šv. Rokas vaizduojamas kaip piligrimas, rodantis juodas maro žaizdas. Šalia jo – šuo, dantyse laikantis duoną, arba laižantis jo žaizdas.

Švento Roko atlaidai Merkinės Švč. Mergelės į dangų Ėmimo bažnyčioje bus švenčiami rugpjūčio 2023 08 20 dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ir 11:30 val. Po 11:30 val. šv. Mišių vyks choro „Merkinė“ koncertas. Kviečiame visus dalyvauti.

Informacija sužadėtiniams

suzadetiniai

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėn. iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Skaityti toliau „Informacija sužadėtiniams“