KALĖDINIS KLEBONO ŽODIS PARAPIJIEČIAMS

Sveiki sulaukę Kristaus gimimo švenčių, šv. Kalėdų. Jėzus atėjo išgelbėti visų, neišskiriant nieko. Kalėdos visiems, tie kurie tiki ir tie kurie netiki, nes Kristaus gimimas nėra sąlygojamas mūsų pasirinkimo, gyvenimo ar tikėjimo. Jis atėjo išgelbėti visų ir ateina susitikti su kiekvienu iš mūsų  šioje šventėje.

Skaityti toliau „KALĖDINIS KLEBONO ŽODIS PARAPIJIEČIAMS“

SKELBIMAS

      Liepos 24 dieną, mūsų parapijos bažnyčioje vyks Šv.Joakimo ir Šv. Onos atlaidai.

Šv. Mišios bus aukojamos 9: 30 ir 11: 30 val.

Atlaidus praves vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. 

Po sumos mišių prie klebonijos vyks agapė, paminėsime klebono 20 metų tarnystę Merkinės parapijoje. Kviečiu dalyvauti.

Klebonas