Klebono Velykinis žodis parapijiečiams

Nuoširdžiai sveikinu jus visus šventojo Augustino žodžiais:“ Resurrectio Domini, spes nostra-Viešpaties Prisikėlimas yra mūsų viltis (Augustinas, Sermo 261,1). Šiandien švenčiame šviesiąją Velykų vigilijos naktį, visų budėjimo motiną. Švenčiame pagrindinį savo tikėjimo slėpinį, mums visiems siūlomą ženklą, Šviesą-Kristų, įeinant į bažnyčią su Velykine žvake, ženklą, kad savo gyvenime turime būti šviesa, tą tikėjimo kelią kurį mums nušviečia Kristus.

Skaityti toliau „Klebono Velykinis žodis parapijiečiams“

Šv. Rokas

Merkinės miesto globėjas

Lietuvių skulptūroje vaizduojamas kaip nusilpęs ir pavargęs keliautojas, kurį nuo bado išgelbėjo šunelis. Paveiksluose šv. Rokas vaizduojamas kaip piligrimas, rodantis juodas maro žaizdas. Šalia jo – šuo, dantyse laikantis duoną, arba laižantis jo žaizdas.

Švento Roko atlaidai Merkinės Švč. Mergelės į dangų Ėmimo bažnyčioje bus švenčiami rugpjūčio 2023 08 20 dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ir 11:30 val. Po 11:30 val. šv. Mišių vyks choro „Merkinė“ koncertas. Kviečiame visus dalyvauti.