Pastoracinė taryba

Merkinės parapijos pastoracinė taryba
Pastoracinė taryba padeda parapijos klebonui sielovadinėje veikloje.
Pirminkas: Kun. Robertas Rumšas
Vicepirmininkas: Algimantas Černiauskas
Nariai:
1. Mindaugas Barysas
2. Julija Kelmelienė
3. Zita Kulakauskienė
4. Zigmas Kindaris
5. Marytė Palevičienė
6. Jonas Ramanauskas
7. Bernardas Sakalauskas
8. Kostas Sasnauskas
9. Marytė Stoškienė
10. Gintas Tebėra
11. Angelė Volungevičienė
12. Juzefas Ražankevičius
13. Juozas Kvaraciejus
14. Valdas Janickas
15. Kęstutis Breidokas
16. Zita Bigelienė