Merkinės dekanato katechetinis metodinis būrelis

Merkinės dekanato katechetinio metodinio būrelio koordinatorė
Danguolė Barysienė
tel.8-614 46741