Didžiosios savaitės pamaldų laikas

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.

      DIDYSIS PENKTADIENIS

Kristaus Kančios pamaldos 18.00 val.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Velyknakčio Liturgija 19.00 val.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Šv. Mišios ir procesija 8.00 val.

       ANTROJI VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios 11.30 val.

Parašykite komentarą