Gyvojo rožinio draugija

juw-2055
Merkinės dekanato gyvojo rožinio draugijos koordinatorė
Milda Stoškutė
tel. 8-688 98823