Meilė stipresnė už mirtį!

Velykinė žinia prasideda bėgimu. Marija bėga pas Simoną ir kitą mokinį, kartu visi bėga prie kapo. Kodėl visi skuba Velykų rytą? Juos visus verčia skubėti meilė. Velykos tai kvietimas pabusti, ir bėgti. Tai kvietimas prikelti ir atgaivinti savo tikėjimą iš dvasinio tingumo ir vangumo.

Galite paklausti : Kas yra Prisikėlimas? , esu tikras, kad daugelis atsakytų: „Mirusio asmens prisikėlimas gyvenimui“ Ne visiškai taip. Evangelijose prisikėlimas nėra vien tik tai.

Priskėlimas apima ir gyvus. Dievas suteikia žmogui gyvenimą kuris gali nugalėti ir mirtį. Apaštalas Paulius laiške Galatams rašo: “Aš gyvenu, tačiau ne be aš , o gyvena manyje Kristus“

Skaityti toliau „Meilė stipresnė už mirtį!“

DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO
PAMALDŲ TVARKA MERKINĖS

BAŽNYČIOJE

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO PASKUTINĖS

VAKARIENĖS MIŠIOS

19 val.

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS

19 val.

DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO Velykų vigilijos pamaldos ir Mišios

20 val.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO VELYKŲ RYTO MIŠIOS
8 val.

Antrąją Velykų dieną Mišios aukojamos

11:30 val.

Šv. Rokas

rokas

Gyvenimas

Šv. Rokas (pranc. St. Roche, it. San Rocco) gimė 1295 m. PrancūzijojeMonpeljė miestelyje, turtingo prancūzo ir italės šeimoje. Būdamas vos 15 metų Rokas neteko tėvų, bet pateko į vienuolių draugiją, kurioje išaugo. Vaikinui būnant 17-os metų, jo mieste apsilankė popiežius Urbonas V. Šio apsilankymo įkvėptas, Rokas pardavė tėvų palikimą ir susiruošė į piligriminę kelionę pėsčiomis į Romą. Skaityti toliau „Šv. Rokas“