Caritas

2010_10_26_CARITAS_logotipas_dCaritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. Caritas savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.

Lietuvos Caritas – tai savanoriškas pagalbos artimui sambūris, kurio narių daugumą (95 proc.) sudaro savanoriai. Pagrindinė Lietuvos Caritas veikla – teikti socialines paslaugas.

Merkinės dekanato Carito koordinatorė
Onutė Volungevičienė
tel. 8-612 11481

Merkinės parapijos Carito reikalų vedėja
Zita Bigelienė
8-601 99570