„Jo pyktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam” (Mch 7,18)

Gailestingumas Senajame Testamente

Jei atversime Šventąjį Raštą, pamatysime, kad jau pirmieji puslapiai kalba apie tai, kad viską ką Dievas sukūrė buvo labai gera, bet per nuodėmę chaosas prasiskverbė į šį pasaulį. Pirmuosiuose Biblijos skyriuose nerandame žodžio „gailestingumas“.   Vis dėl to, Dievas nuo pat pradžios priešinosi blogiui ir chaosui. Po tvano garantavo tvarką pasaulyje ir suteikė žmogui erdvę išgyvenimui (Pr 8-9). Dievas norėjo gyvybės ir saugojo gyvybę po nuodėmės, davė naują pradžią, naują galimybę. Tą patį matome ir po Babelio bokšto griūties ir žmonių išsklaidymo. Su Abraomu prasidėjo naujas žmonijos surinkimas į vieną žmonių šeimą. Palaiminimas suteiktas Abraomui tai buvo palaiminimas visoms tautoms: „ Visos žemės  gentys ras tavyje palaiminimą“ (Pr 12,3; 18,18; 22,18;14). Kol kas ir čia nėra termino gailestingumas, bet gailestingumo realybė jau yra. Dievas nenori mirties, bet gyvenimo ir gyvybės.  Dievas neapleidžia savo kūrinijos, neapleidžia žmonijos. Dievas suteikia naują šansą. Continue reading „„Jo pyktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam” (Mch 7,18)“

Asmeniškas Dievo buvimas žmonijos istorijoje, ir kiekvieno mūsų gyvenime

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie stalo.  Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir,  verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu.

 Tai matydamas fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, ­ kad ji nusidėjėlė!“  O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti.“ Tas atsiliepė: „Sakyk, Mokytojau!“ Continue reading „Asmeniškas Dievo buvimas žmonijos istorijoje, ir kiekvieno mūsų gyvenime“

Šeštines

vaa

SKELBIMAS

Popiežius Pranciškus yra paskelbęs Ypatinguosius Jubiliejinius Gailestingumo metus. Dieviškojo gailestingumo šviesoje kviečiame gegužės 8 dieną Merkinėje  dalyvauti renginyje

„Jo pyktis netveria amžinai, nes jam malonu būti gailestingam” (Mch 7,18)

11:30 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

12:40 val. Meninė programa, Merkinės kultūros centre.  Kun. dr. Roberto Rumšo žodis „Gailestingumas Šventajame rašte“

Dalyvaus aktorė Olita Dautartaitė, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Seimo narys, prof. Vytautas Juozapaitis. Bus parodyta skaidrių programa iš Rolando Kazlo spektaklio „Atrask mane“ (Brolių Černiauskų nuotraukos).  Pabaigoje bendra agapė.

 Kun. dr. Robertas Rumšas

Velykinis svekinimas

 as

Klebono Velykinis sveikinimas

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus  prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai (1 Pet 1,3).

Šiais žodžiais apaštalas  Petras gal būt  kreipėsi  į pirmuosius krikščionis kurie buvo susirinkę velyknaktį, prisiminti Viešpaties mirties ir prisikėlimo. Tai buvo nauji žodžiai niekuomet dar negirdėti pasaulyje. Atgimdęs mus gyvai vilčiai, vieno įvykio dėka: žmogaus iš mirties prisikėlimo! Ar įmanoma praėjus daugiau kaip XX amžių atgaivinti tą  „gyvą viltį“ ir „neapsakomą džiaugsmą“. Continue reading „Velykinis svekinimas“

Mokytojos Jadvygos Lapelienės šviesiam atminimui 1959-2015 02 24

Prieš metus 2015 02 24Merkinės parapija neteko mokytojos Jadvygos. Mokytoja
Jadvyga buvo parapijos ir visos Merkinės bendruomenės šviesulys, siela.
Gyvenimas yra paslaptingas. Jis išjudina mūsų širdyse daugybę vilčių, tuo pačiu nešdamas
savyje ir gilių tragedijų. Viltis ir džiaugsmas, liūdesys ir baimė, keistai susipynę šiame
gyvenime, verčia mus klausti, kodėl mes esame, koks yra mūsų gyvenimo tikslas ir prasmė.
Gyvenimo viltis ir džiaugsmas yra apčiuopiami. Nors pasaulis ir yra nuodėmės sužalotas, jis
vis tiek lieka Dievo sukurtasis pasaulis, kurį jis pripažino „labai geru“ (Pr1,31). Atsakymas į
nuolatines žmogaus abejones yra Kristus. Jis į pasaulio tikrovę atnešė tikrą viltį. Jis nesistengė
sumenkinti blogio ir skausmo paslapties. Jis ir mus moko drąsios vilties ir protingo džiaugsmo
šiame, dar toli nuo galutinio tobulumo esančiame pasaulyje. Gyvenimo paslaptis yra gili ir
sudėtinga. Toks pat yra ir Kristaus atsakymas, randamas tiek visame jo gyvenime, tiek ir tame
gyvenime, apie kurį jis mokė ir į kurį kvietė visus žmones. „ Aš atėjau, kad žmones turėtų
gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10). Continue reading „Mokytojos Jadvygos Lapelienės šviesiam atminimui 1959-2015 02 24“