Tapkite MERKINĖS ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJOS rėmėjais

Paskirdami iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai paramos teikimo būdas,

nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Jūs savo auka prisidėsite prie parapijoje

vykdomų darbų.

Tai galite padaryti iki 2016 m. gegužės 1 d. užpildydami bei pateikdami FR0512 formos (02

versija) prašymą.

Mūsų rekvizitai:

– paramos gavėjo pavadinimas: MERKINĖS ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ

PARAPIJA;

– buveinės adresas: Kard.V. Sladkevičiaus g.10, Merkinė, LT-65336, Varėnos raj.

– juridinio asmens kodas: 191238083;

– ataskaitinis mokestinis laikotarpis: 2015.

Teatlygina Viešpats už Jūsų dosnumą.

Klebonas: kun. dr. Robertas Rumšas

Parašykite komentarą