DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO
PAMALDŲ TVARKA MERKINĖS

BAŽNYČIOJE

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO PASKUTINĖS

VAKARIENĖS MIŠIOS

19 val.

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOS

19 val.

DIDŽIOJO ŠEŠTADIENIO Velykų vigilijos pamaldos ir Mišios

20 val.

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO VELYKŲ RYTO MIŠIOS
8 val.

Antrąją Velykų dieną Mišios aukojamos

11:30 val.

Parašykite komentarą