SKELBIMAS

      Liepos 24 dieną, mūsų parapijos bažnyčioje vyks Šv.Joakimo ir Šv. Onos atlaidai.

Šv. Mišios bus aukojamos 9: 30 ir 11: 30 val.

Atlaidus praves vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. 

Po sumos mišių prie klebonijos vyks agapė, paminėsime klebono 20 metų tarnystę Merkinės parapijoje. Kviečiu dalyvauti.

Klebonas

Parašykite komentarą