Gavėnia

kryzius

Atnaujinti Dvasios Gelmes

 

Kasmet Pelenų trečiadienį Katalikų Bažnyčia kviečia pradėti gavėnios  laiką. Kažkuo jis yra nepatogus ne tik nūdienos žmonėms, bet ir katalikams. Šio laiko reikšminiai žodžiai-atgaila, pasninkas, atsižadėjimas, dykuma-yra tapę sąvokomis, kurių prasmės pakirstos dvasinės infliacijos. Akivaizdu, kad XXI a.  gyvena sąlygomis, kurios esmingai skiriasi nuo prieš mus gyvenusių kartų, todėl ankstesnė katalikybės pasaulėdara dingsta iš katalikų kasdienybės. Nenuostabu, kad pamažu gavėnia tampa tik liturginiu laiku. Skaityti toliau „Gavėnia“

Informacija sužadėtiniams

suzadetiniai

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėn. iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Skaityti toliau „Informacija sužadėtiniams“

Šv. Roko atlaidai

rokas

Švento Roko atlaidai Merkinės Švč. Mergelės į Dangų Ėmimo bažnyčioje bus
švenčiami rugpjūčio 18 dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ir 12 val. Atlaidus
praves vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Po 12 val.Mišių vyks choro „Merkinė“
5 metų jubiliejaus koncertas. Koncerte su choru kūrinius atliks operos solistai
Laimonas Pautienius ir Šarūnus Šapalas.  Kviečiame visus dalyvauti.l.

Šv. Rokas (pranc. St. Roche, it. San Rocco) gimė 1295 m. PrancūzijojeMonpeljė miestelyje, turtingo prancūzo ir italės šeimoje. Būdamas vos 15 metų Rokas neteko tėvų, bet pateko į vienuolių draugiją, kurioje išaugo. Vaikinui būnant 17-os metų, jo mieste apsilankė popiežius Urbonas V. Šio apsilankymo įkvėptas, Rokas pardavė tėvų palikimą ir susiruošė į piligriminę kelionę pėsčiomis į Romą. Skaityti toliau „Šv. Roko atlaidai“

Jūs galite mus paremti

Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

Paramą galite pervesti elektroniniu būdu.

 

Gavėjas: Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Adresas: V. Sladkevičiaus g. 10, LT-65336, Merkinė, Varėnos raj.

Bankas: Luminor

Sąskaitos numeris: LT 8340 10041000020776

Įmonės kodas: 191238083

 

Dėkojame už jūsų gerumą ir aukas !