KALĖDINIS KLEBONO SVEIKINIMAS (2019)

aa

Brangūs broliai ir seserys,

Visuomet yra džiugu kartu su jumis švęsti Viešpaties Gimimo šventę Kalėdas. Atrodo įprastas, nieko nestebinantis dalykas, bet taip nėra, dėl to, kad Kalėdos kiekvienais metais, išlieka ypatinga diena, kai kurie iš mūsų nesulaukė Kalėdų. Dievas taip tapo artimas pasauliui, kad tapo vienas iš mūsų. Kiek meilės šiame apsisprendime. Dievas nusižemino, gyveno žemėje, tapo žmogumi, kaip ir mes. Skaityti toliau „KALĖDINIS KLEBONO SVEIKINIMAS (2019)“

Informacija sužadėtiniams

suzadetiniai

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėn. iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką.

Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia.

Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Skaityti toliau „Informacija sužadėtiniams“

Šv. Roko atlaidai

rokas

Švento Roko atlaidai Merkinės Švč. Mergelės į Dangų Ėmimo bažnyčioje bus
švenčiami rugpjūčio 18 dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 9:30 val. ir 12 val. Atlaidus
praves vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis. Po 12 val.Mišių vyks choro „Merkinė“
5 metų jubiliejaus koncertas. Koncerte su choru kūrinius atliks operos solistai
Laimonas Pautienius ir Šarūnus Šapalas.  Kviečiame visus dalyvauti.l.

Šv. Rokas (pranc. St. Roche, it. San Rocco) gimė 1295 m. PrancūzijojeMonpeljė miestelyje, turtingo prancūzo ir italės šeimoje. Būdamas vos 15 metų Rokas neteko tėvų, bet pateko į vienuolių draugiją, kurioje išaugo. Vaikinui būnant 17-os metų, jo mieste apsilankė popiežius Urbonas V. Šio apsilankymo įkvėptas, Rokas pardavė tėvų palikimą ir susiruošė į piligriminę kelionę pėsčiomis į Romą. Skaityti toliau „Šv. Roko atlaidai“

Jūs galite mus paremti

Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2% praėjusiais metais valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite, pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra.

Paramą galite pervesti elektroniniu būdu.

 

Gavėjas: Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Adresas: V. Sladkevičiaus g. 10, LT-65336, Merkinė, Varėnos raj.

Bankas: Luminor

Sąskaitos numeris: LT 8340 10041000020776

Įmonės kodas: 191238083

 

Dėkojame už jūsų gerumą ir aukas !