Klebono Velykinis sveikinimas parapijiečiams

vel

Brangūs parapijiečiai, ši diena yra Viešpaties duota, linksminkimės ir džiūgaukime (plg. Ps.118,24), sako psalmistas. Taip, tai  Viešpaties duota: gyvenimas neturi pabaigos. „ Tai diena kurioje Viešpats pripildo kiekvieno mūsų sielą džiaugsmu ir džiūgavimu, kurioje papuošia žemės veidą pavasarišku grožiu“ (Šv. Cezarijus iš Arlio, Pamokslai, 204,1). Su gamtos pabudimu atsiveria kosminės šviesos dimensijos kurios skelbia Kristaus prisikėlimą.

Didįjį Penktadienį mąstėme Jėzaus kančią ir mirtį. Matėme gyvenimą uždarytą kape ir akmenį virš jo. Kapo tyla įsiveržė į žemę ir mūsų širdis. Tyla pilna klausimų ir laukimo. Tyla kuri  tam tikra prasme palietė  ir mus,  buvome pritrenkti skausmo ir liūdesio, sumišę kaip tie apaštalai ir moterys, kurios sekė Jėzų  viską palikę.

Kodėl nenužengė nuo kryžiaus? Kodėl leidosi  kankinamas? Daugelis buvo Jo garbės ir galybės liudininkai. Matė, Jo darbus, išgydymus, stebuklus. Matė Lozoriaus prikėlimą iš numirusių. Matė duonos padauginimą, audros nutildymą. Matė Jo atsimainymą jų akivaizdoje.

Šie visi prisiminimai nepadidino jų tikėjimo, bet atvirkščiai pasimetimą ir netikėjimą. Jėzus iš tolo ruošė juos tiems įvykiams, kurie turės įvykti.   Bet šito neužteko. Pirmiausia kažkas turi mirti juose, apsivalyti. Turi sudegti paskutinė žemiškoji viltis, ir tik tuomet įžengti į dieviškąją viltį.

Žmogus pats sau negali suteikti gyvenimo kuris niekada nesibaigia. Jis pats negali išeiti iš egzistencinės vienatvės. Paskutinis žmogaus žodis visuomet akmuo kuris uždengia kapą. Kas įvyksta po to nėra daugiau jo galioje. Kristaus prisikėlimas yra kažkas neįsivaizduojamo ir nesuvokiamo žmogaus protui. Tai tikėjimo slėpinys. „ Žmogus negalėjo įsivaizduoti šio slėpinio, šios realybės. Jį galėjo apreikšti tik pats Dievas. Žmogus neturi galimybės duoti gyvenimą po mirties. Mirtis dėl mirties. Žmogiškoje sampratoje, mirtis yra paskutinis žodis. Žodis kuris  ateina po to, Prisikėlimo Žodis, tai išskirtinai Dievo žodis „ (Šv. Jonas Paulius II, Kryžiaus kelias, 2003 04 18).

Turbūt kitoje šviesoje mums  nušvinta ir psalmės žodžiai:  ši diena yra Viešpaties duota, ne žmogaus. Tai diena kurioje kiekvienas iš mūsų yra išlaisvintas iš mirties ir įvestas į gyvenimo šviesą.

Kaip tai gali įvykti? Kaip mes galime dalyvauti Velykų slėpinyje? Naujas gyvenimas kuris ateina iš Jėzaus mirties ir prisikėlimo,  pasiekia mus per Jo dvasią. Tiktai Dvasia, kuri veikia per sakramentus ir vienybėje su Bažnyčia, gali mus padaryti priskėlusio Dievo Sūnaus dalyviais.

Turime nuolat prašyti Šventosios Dvasios, kad pripildytų mūsų širdis, vilties ir ramybės. Pasaulis miršta kai jame nėra vilties. Šeimos ir bendruomenės miršta, kai nėra santarvės, ramybės ir vilties. Sveikinu jus visus jūsų artimuosius, ir linkiu, kad jūsų širdyse, jūsų gyvenime būtų, ramybė, viltis ir džiaugsmas. Tegu prisikėlimo džiaugsmas prikelia mus iš vienatvės ir silpnumo ir nevilties, į stiprybę ir  grožį ir laimę.

 

Klebonas

2019 metų Velykos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *