Brangūs parapijiečiai,

aGavėnia prasideda pelenų diena,  pelenų barstymo apeigomis ir tariamais žodžiais: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Kas yra atsivertimas? Atsi

versti tai gręžtis Dievo link. Kiekvienam iš mūsų yra svarbu išsivaduoti iš egoizmo, pasirinkti naują gyvenimo būdą, kuris vestų Dievo link.

Daugelis, kurie šiandien vadina save krikščionimis, tokie nėra. Galbūt jie augo krikščioniškoje šeimoje, tačiau

retai arba niekada nelanko bažnyčios, nedalyvauja Mišiose, savo tikėjimo nepraktikuoja ir formaliai nepriklauso jokiai religijai. Jie yra abejingi ir nejautrūs. Jie save vadina krikščionimis, save laiko gerais ir atsakingais žmonėmis, tačiau širdimi ir protu jie artimesni netikintiems negu krikščionims. Jų gyvenimo stilius ir vertybės nesiskiria nuo netikinčiųjų. Jie nesijaučia esą nuodėmingi ir nėra turėję asmeninių santykių su Jėzumi. Kad Šv. Dvasia juose gyvena, jie neturi supratimo.  Šiandieną yra daugybė krikštytų žmonių, kurie formaliai nėra atsisakę krikšto, bet kurie yra tam visiškai indiferentiški ir pagal jį negyvena.

Dalis tikinčiųjų yra reguliarūs bažnyčios lankytojai, kiti dalyvauja bažnyčios veikloje bei programose. Katalikai, kurie yra vos praktikuojantys, lanko sekmadienio pamaldas gana pasyviu būdu. Jie Evangelijos niekuomet nesuprato ir nepriėmė. Jie retkarčiais meldžiasi, paprastai krizės atveju, jei jie patys negali kontroliuoti padėties. Jų tikėjimas yra silpnas. Kas yra Jėzus ir išganymo dovana, nelabai supranta. Krikščioniška moralė ir vertybės jiems nėra aiškios. Jie retai gailisi dėl nuodėmės ir retai, arba niekada, neina išpažinties. Jie nieko neranda Jėzuje bei jo Evangelijoje, kas keistų jų gyvenimą. Jie net nesuvokia savo varganos padėties. Svarbiausias skirtumas tarp “vos praktikuojančio” ir tik save besivadinančio krikščioniu yra toks, kad pirmieji, lankydami bažnyčią, girdi Evangelijos Žodį. Neužtenka išgirsti, reikia stengtis, kad Dievo Žodis taptų gyvenimo keliu.

 

Klebonas

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *