Klebono žodis advento proga

AdventasPirmojo advento sekmadienio evangelijos centre viešpaties žodžiai budėkite. Tai šio liturginio laiko į kurį įžengėme,   žodis-raktas. Krikščionybė nėra patogus tikėjimas, kadangi nesiūlo anestetikų, kad sušvelnintų šio gyvenimo smūgius su šio gyvenimo realybe. Tai nėra taip pat ir opiumas, kaip sakė Marksas. Tai visuomet atvertos akys, kurios įdėmiai žiūri Viešpaties sugrįžimo ženklų, nepaisant žmogiškų katastrofų ir nelaimių. Krikščionis tai žmogus kuris pasitiki Viešpaties  žodžiais. Pasitiki Jėzumi Kristumi kuris įspėjo mus visus, kad budėtume, būtume pasiruošę, nemiegotume. Kiekvienas iš Viešpaties esame gavę talentų, kuriuos privalome išmintingai panaudoti tam, kad pradėtume  kurti Dievo karalystę čia šioje žemėje, mylėdami Viešpatį ir savo artimą. Apaštalas Jonas prologe rašo: „Visiems kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais“ (Jn1,12). Dievas turi vienintelę, meilės galią. Jėzus mums visiems suteikia tą galią, jeigu mes Jį priimame ir tikime, kad Jis yra tas Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Šventajame Rašte  sakoma, kad laiko pilnatvei atėjus, Dievas atsiuntė savo vienatinį Sūnų, gimusį iš moters (plg Gal 4, 4). Tokia yra laiko pilnatvė. Šiandienos Evangelija mus perspėja: Budėkite, nes nežinote, kada ateis laikas. Galima būtų versti: Budėkite, nes nežinote, kada ištiks momentas, arba kada bus palankus metas. Tad apie dieviškojo laiko momentus galima pasakyti, kad jie priklauso ateičiai ir yra neprognozuojami. O tuo tarpu laikų pabaigą apaštalas Paulius įvardija kaip mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dieną (plg. 1 Kor 1, 9). „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23). Dieviškasis Žodis yra siunčiamas į mylinčią ir tyrą žmogaus širdį, ir jis padeda labiau pažinti dangiškąjį Tėvą, prisiliesti prie Dievo prigimties slėpinių. Žmogus savo gyvenime taip pat gali turėti asmenines Sėkmines ir ne vieną kartą, kada Šventoji Dvasia jo širdyje užkuria didesnę meilę Dievui ir artimui.

Jėzaus Dvasia pati būdama dovana, įgalina žmogų savo ruožtu tapti nesavanaudiška dovana kitam ir tokiu būdu padeda žmogui suprasti jo kilnumą ir pašaukimą. Kitas – asmeninis Kristaus atėjimas pas kiekvieną žmogų įvyks jo mirties valandą. Tuomet iš Kūrėjo gauta nemirtingoji siela, sugrįžta pas savo Kūrėją, visos gyvybės Davėją. Tokiam susitikimui reikia ruoštis, kaip sako Evangelijos skaitinys: Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas. Šie žodžiai mus perspėja nemiegoti, kitaip tariant, reikia išmokti skaityti laiko ženklus, nepražiopsoti Dievo apsilankymo momentų, kada jis ateina pas mus nešinas ramybe. Evangelijos išmintis ragina mus visus budėti, būti pasiruošusiems, nes nežinia kada ateis tas laikas.

 

Kun. Robertas  Rumšas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *